nieuwsbrief 5

 

NIEUWSBRIEF 5 21 november 2020

Beste bewoners,

Gebruik gezamenlijke ruimte (GR)

Gezien de versoepelde maatregelen die het kabinet dinsdag 17 november heeft gepresenteerd kan, voor diegenen die met elkaar een kopje koffie en/of thee willen drinken èn voor de darters om de competitie met elkaar weer aan te gaan, de GR weer worden gebruikt.

We prijzen ons gelukkig dat er onder onze bewoners geen corona-gevallen zijn. Dit willen we graag zo houden. Het is daarom heel belangrijk dat wij tijdens de activiteiten de voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen. Deze zijn: handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 m afstand bewaren van elkaar, dragen van mondkapje verdient aanbeveling.

Nieuwe bewoner op nr. 17

Hans Kouwenberg heeft laten weten dat hij rond is met Mozaiek Wonen. Het huurcontract kan worden getekend. De datum zal 26 november zijn omdat dit de datum is dat de huur door de fam. Van Oosten is opgezegd. Hij heeft er zin in!

Overlast parkeerterrein Willem Barentszlaan

Regelmatig parkeren er in de late avond/s nachts auto’s met hun passagiers die zich verdacht gedragen en zorgen voor overlast (draaiende motoren, muziek, achtergelaten troep). Zij staan dan vooral in de hoek bij het kinderdagverblijf. Ik heb contact gezocht met wijkagent Mariet van der Zwet en haar de situatie uitgelegd. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat, als wij overlast ondervinden, wij dat melden via telefoonnummer 0900-8844. Er wordt dan melding gemaakt in het landelijk systeem en komt vervolgens terecht bij de politie Gouda. De politie gaat dan de situatie ter plekke inspecteren. Zij maakte daar wel een “onder voorbehoud” bij gezien de menskracht bij de politie. Dus bij overlast bellen naar 0900-8844 ook al zou er al door een andere bewoner zijn gebeld .De klacht wordt altijd genoteerd.

Gouda, 21 november 2020

Namens het bestuur 

Marja Broer