Introductie

 Anders wonen van Senioren

Denkt u wel eens na over ouder worden en wonen? Lijkt het u zinvol, samen met anderen, deel te nemen aan een andere vorm van wonen? In dat geval zou u zich thuis kunnen voelen bij de Vereniging Groepswonen van Ouderen. Een landelijke organisatie met ongeveer 250 regionale en plaatselijke verenigingen.

Wat kunnen de woongroepen in de regio Gouda voor u betekenen en wat kunt u betekenen voor deze woongroepen?

Een steeds vaker optredend probleem bij het ouder worden is het verlies van sociale contacten en als gevolg daarvan vereenzaming. De samenleving is steeds meer gericht op het individu. In onze vereniging doorbreken wij die trend. Als ouderen zijn wij er voor elkaar.

 Op welke wijze?

Door als gemotiveerde zelfstandige leeftijdsgenoten in een groep bij elkaar te wonen. Maar wel ieder in een eigen huis. Zelfstandigheid en vrijheid staan hoog in het vaandel. Daarnaast is er zorg een aandacht voor elkaar. Medeverantwoordelijkheid voor hen, met wie wij als groep samenwonen. In de praktijk blijkt dat mensen in een kleine woongroep langer zelfstandig kunnen wonen. Groepswonen verkleint de afhankelijkheid en bevordert de gemeenschapszin en gezelligheid. Op persoonlijke wijze actief bijdragen aan deze sociale vorm van wonen, zorgt ervoor dat u met gelijkgestemden in harmonie en vriendschap van het leven blijft genieten. Er zijn geen verplichtingen, maar groepswonen is méér dan wonen alleen.

In Gouda betrok woongroep "De Singel"  in het voorjaar van 2003 het eerste groepswoonproject aan de Groen van Prinsterersingel.

Een volgend project De Olivier van Noort met 26 woningen was begin 2008 gereed, in April dat jaar zijn ook de eerste woningen betrokken.

Op het moment dat we dit schrijven kunnen we constateren dat v.w.b. de Olivier van Noort het gehele complex bewoont is. Dit wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Mutaties kunnen zich altijd voordien en dan kan het handig zijn op de wachtlijst te staan.

Informatie hierover kunt u krijgen bij:

Secretariaat ; Ver. Woongroep Olivier van Noort p/a Olivier van Noortlaan 11 2803 ED GOUDA

E-mail: secretaris-ovn@groepswonen-ouderen-gouda.nl

Voor wie zijn de woongroepen en hun projecten?

Groepswonen van ouderen is er voor mensen vanaf 50 jaar.
Werkenden, mensen met pensioen in zicht of al gepensioneerd.

Deze Website is er voor de woongroep Olivier van Noort. Kijkt u rustig rond en voelt u zich tot de woongroep of het idee aangetrokken neem dan contact op met het secretariaat via het email adres.