Jaarverslag 2023

 

embleem

Sociaal Jaarverslag 2023 van de Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

Hoe gaat het in onze woongroep Dat zal voor iedereen anders zijn. Leeftijd en gezondheid spelen daarbij zeker een rol. Ben ik nog in staat om aan activiteiten mee te doen. Levensvragen dus. 

 

De koffie-ochtenden worden als vanouds goed bezocht. Dat geldt ook voor de Happy Hours, het vaste clubje dat de crea-avonden bezoekt en de darters en tafeltennissers. 

Sef is lid van de Goudse Foto Club. Hij exposeerde met een van zijn foto’s in het 

Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en later dit jaar met ander fotowerk in Gouda Studio’s op de Oosthaven 12. Prachtige foto’s, wellicht een expositie waard in onze Gemeenschappelijke Ruimte. 

Afscheid Wij hebben in 2023 van twee bewoners afscheid genomen. 

Carla d’Hamecourt overleed op 2 februari 2023. Zij woonde met Egbert vanaf mei 2015 bij ons. Haar overlijden kwam niet onverwacht. Zij was al langere tijd ziek. Carla trad niet op de voorgrond, op het dakterras verzorgde zij de planten en was een vaste bezoeker van de crea-avonden. 

Cornelia Weiland, bewoner van het eerste uur, verhuisde om gezondheidsredenen eind maart 2023 naar Schiedam om dichtbij haar dochter Annemarie te kunnen wonen. Daar woont ze nu nog. Haar fleurige kleding maakte zij vooral zelf en was een trouw bezoeker van de crea-avonden, als ze niet in Engeland verbleef. 

Welkom De twee nieuwe bewoners zijn: 

Wilma Buitenweg is per 20 april 2023 op huisnummer 47 komen wonen. Zij wilde al langer in een woongroep wonen en koos uiteindelijk voor Gouda nadat zij een paar keer op bezoek was geweest. 

Ann-Kristin Dahlquist is per 22 juni 2023 op huisnummer 31 komen wonen. Ze heeft met haar dochter de open dag bezocht op 20 mei en was direct enthousiast. 

Wij heten Wilma en Ann-Kristin hartelijk welkom en wensen beiden een fijne tijd toe.   Ook Will Nieburg. Zij mocht na een half jaar revalideren op 17 juli 2023 weer terug naar haar eigen huis. Een geweldige prestatie. 

  

De Open Dag gehouden op 20 mei 2023 was een succes. Onze bewoners hebben met veel energie en enthousiasme de belangstellenden ontvangen en rondgeleid. We hebben meer bekendheid over groepswonen kunnen geven. Daarnaast benadrukt dat verjonging noodzakelijk is om als woongroep te blijven bestaan. Begin tijdig met je te oriënteren op de volgende stap. 

Een goed gevoel dus overgehouden aan deze open dag EN niet onbelangrijk een lijst met belangstellenden.  Voor herhaling vatbaar in 2024? 

Optreden Kadeklinkers 

Op 25 augustus 2023 hebben we genoten van het optreden van de Kadeklinkers op het dakterras. Een traditie lijkt geboren! 

Landelijke Opschoondag 

Deze dag was op zaterdag 18 maart 2023. Ook dit keer heeft een aantal bewoners de handen uit de mouwen gestoken om de omgeving van ons pand van zwerfafval te ontdoen. Samen werken schept een band en de lunch daarna was goed besteed. 

De landelijke Opschoondag wordt georganiseerd op de derde zaterdag van de maand maart. Word deelname een jaarlijks evenement? 

Mozaïek Wonen (MW) 

De Bewonerscommissie vergaderde op 23 maart 2023. Mariam Tahtah is de nieuwe contactpersoon. Zij wil 1 x per 2 maanden een bezoekje brengen aan de woongroep tijdens de koffieochtenden op dinsdagochtend. Een mooi streven.  

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt besproken. Bij mutatie van een woning wordt voorziening elektrisch koken aangebracht. Er is goedkeuring voor het groot onderhoud van het schilderwerk aan deuren en kozijnen op de galerijen, de buitenkant bij de entree en het reinigen van de plafonds en de galerijen. Alle werkzaamheden zijn in de laatste maanden van 2023 uitgevoerd. De schilders van de fa. Geurts hebben uitstekend werk verricht. 

Het huurbeleid bij mutatie kwam aan de orde. De discussie over de hoogte van de huurverhoging bij mutatie wordt gehouden op 17 april 2023 met Helene Jansen en Don Stofbergen, het bestuur van de OvN en leden van de bewonerscommissie. Wij hebben geen invloed op het huurbeleid is de strekking. 

De procedure hoe te handelen als er een woning vrij komt blijft zoals het is. Daarnaast komt er een melding op woningnet te staan met de aantekening senioren woning 50+ woongroep Olivier van Noort. Kandidaten worden eerst voorgesteld aan de woongroep.MW zal meewerken aan het promoten van de landelijke open dagen. Zie ook de tekst in het verslag van de ALV . 

 

Gouda, 5 maart 2024 

Marja Broer secretaris