jaarverslag 2022

embleem

Sociaal Jaarverslag 2022 van de Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda

 

Algemeen 

De woongroep Olivier van Noort beleefde in 2022 een bewogen jaar. 

Op 8 april 2022 overleed Joop Wiegmans geheel onverwacht. Zijn plotselinge dood was een schok voor ons allemaal. Joop was er altijd, in voor een praatje en het bieden van een helpende hand; vanaf het eerste uur een betrokken lid van de Woongroep. We missen hem vooral als persoon maar ook zijn technische kennis.

Atty Broer, ook een bewoner van het eerste uur, overleed op 14 december 2022. Zij was eerder in het jaar opgenomen in een zorginstelling in Rotterdam. De zorg voor haar bij de woongroep was door de ziekte van Alzheimer de laatste jaren intensief.                                                                                                                                                                  

Gré Driehuis, de vrouw van Marius, overleed op 9 april 2022. Zij woonde al lange tijd in De Salvelberg. Corrie Smit, de vrouw van Coen,  overleed op 8 december. Zij woonde al een aantal jaar in een verzorgingshuis in Gemert. Van haar hebben we via een livestreamverbinding afscheid kunnen nemen.

Elly Hoogveld is op 8 november 2022 de nieuwe bewoner geworden van het appartement op nr. 21 Zij heeft de plek van Atty ingenomen. Wij heten haar welkom. 

 

Mozaïek Wonen (MW)

De Bewonerscommissie vergaderde op 31 maart 2022. Er is geen verslag gemaakt door MW, hetgeen wel gebruikelijk is.  De ingebrachte punten hadden betrekking op het onderhoud aan ons pand, het contract met Feenstra en een verzoek om aanpassen/verbeteren van de ventilatie in de GR. 

 

 

 

Activiteiten

Met het klimmen der jaren neemt de mobiliteit af, dat is een feit. Gelukkig hoefden wij dit keer niet achter de muziek aan, de muzikanten kwamen bij ons op bezoek. In het kader van Gouda 750 zijn wij op 21 juni muzikaal onthaald in de GR met een vrolijk programma voor de “Jeugd van Toen”. 

Op 11 maart zijn we met een aantal bewoners naar de tentoonstelling In Museum Gouda geweest. Een sfeervolle expositie.

Een andere activiteit het vermelden waard was onze deelname aan de landelijke opschoondag op 19 maart. De straat was aan de voorkant al door de Gemeente opgehoogd, fietsrekken verplaatst en zogenaamde nietjes neergezet. Ook de betonnen bakken en bollen hebben deels een andere plek gekregen. Met eerst een kopje koffie of thee en na afloop een heerlijke lunch werd het werk verzet. Twee groepjes gingen aan de slag: boombakken en bollen werden schoongemaakt en geschilderd in een mooie kleur groen en viooltjes werden geplant in de bakken en ook op het dakterras werd het een bloemenzee.  Het andere team pakte de parkeerplaats aan, zwerfvuil werd verwijderd e.d. Het geheel zag er na afloop piekfijn uit. 

Bedankt: Jopie, Jielis, Anton,Rita, Jur, Marja, Sef, José, Corrie, Kees, Tineke, Peter, Sjaan, Hans en Trix.  En .. Rina keek op afstand mee vanaf haar vakantieadres!

Beheer dakterras

Het terras met de bloemen en planten ziet er prachtig uit. Ook hier is een groepje bewoners verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld voor het water geven. Rina en Carla zorgen dat ervoor dat er steeds bloeiende planten zijn in de verschillende jaargetijden. 

Een schot in de roos was de uitbreiding op het dakterras van de ronde tuintafel met de 3 kleurige kuipstoeltjes + parasol. De investering is het dubbel en dwars waard geweest omdat er veel gebruik van is gemaakt. 

 

Gouda, maart 2023

Marja Broer, secretaris