bus Heesterlaan per december terug

 

Stadsbussen Arriva toch weer via Goudse Heesterlaan

 

Ook dankzij de inzet van onze voorzitter Aad Berkhout

met brief naar de Provinciebestuur, Gemeenteraad Gouda en overleg met anderen.

Aad Bedankt namens alle betrokkenen.

 

Stadsbussen Arriva toch weer via Goudse Heesterlaan

De stadsbussen van Arriva gaan toch weer over de Heesterlaan in Gouda rijden.

Vooral oudere bewoners in deze omgeving hebben zich hier de afgelopen tijd voor ingezet.

Maarten Molenaar 06-09-17, 11:29 

 

Arriva schrapte de haltes in dit gebied vorig jaar, "<<lees dit oude bericht" omdat de bussen in de ogen van dit bedrijf te lang onderweg waren en er weinig mensen in- en uitstapten. Ouderen verzetten zich hier hevig tegen, omdat ze in hun ogen nu te ver moesten lopen om een bushalte te bereiken. Vanuit de politiek kregen ze steun van Gouda’s 50+ Partij en Henk Krol van het landelijke 50PLUS

 

De stopplaatsen (behalve Wilde Wingerdlaan) keren nu toch weer terug, omdat eerder toegezegde compensatie voor de vervallen haltes – waar de ouderen overigens niet tevreden over waren – niet doorgaat. Er zouden twee nieuwe haltes aan de Burgemeester van Reenensingel worden aangelegd, maar dit plan blijkt volgens de gemeente moeilijk inpasbaar in de beschikbare openbare ruimte, zeer kostbaar en uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk.

Bij het besluit toch weer over de Heesterlaan te rijden speelt ook mee dat twee streekbuslijnen (186 en 187) worden opgeheven, omdat de treinen tussen Gouda en Alphen sinds deze week veel vaker rijden. Deze bussen, die onder meer stoppen bij het station en het Groene Hart Ziekenhuis, hebben ook een halte in de buurt van de Heesterlaan.

 

 Goudse Post

 

 Stadsbus weer terug op de Heesterlaan

 Door Marianka Peters

Gouda  - Vanaf 10 december gaan de stadslijnen 1 en 4 weer over de Heesterlaan rijden en de drie haltes Vuurdoornlaan, Sleedoornsingel en Burgemeester van Reenensingel worden hersteld. De voormalige halte Wilde Wingerdlaan zal definitief niet meer worden opgenomen in de dienstregeling van Arriva.

Vanwege de langere rijtijd van de route van lijn 1 en 4  en het lage aantal reizigers heeft Arriva vorig jaar besloten niet meer over de Heesterlaan, maar uitsluitend over de Burgemeester van Reenensingel te rijden. Dit leidde tot hevig verzet bij met name de ouderen in de wijk, die nu vele malen verder moesten lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte bij het Groenhovenbad. Ook bezoekers van het nabij gelegen Medisch Centrum aan de Willem Barentzslaan hadden bezwaar tegen de opheffing van de bushaltes.

Ter compensatie had de gemeente toegezegd dat er mogelijk een halte aan de Burgemeester van Reenensingel zou worden aangelegd. Dat plan is nu van de baan. "De aanleg van de haltes langs de Burgemeester van Reenensingel is moeilijk inpasbaar in de beschikbare openbare ruimte, blijkt zeer kostbaar en is uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk," meldt een woordvoerder van de gemeente. "De huidige alternatieve halte Jacob van Necklaan op de Willem Barentzlaan, waar reizigers gebruik kunnen maken van de streeklijnen 177, 186 en 187 (3 keer per uur van en naar GHZ en Station Gouda), wordt in de nabije toekomst minder aantrekkelijk door het opheffen van de lijnen 186 en 187 als gevolg van de komst van de R-net verbinding."

In overleg met Arriva is daarom besloten de oude route over de Heesterlaan te hervatten, de haltes worden weer hersteld, met uitzondering van de halte aan de Wilde Wingerdlaan.

 

  

Brief van de gemeente raad.

 

Fractie van Gouda’s 50+ partij

Afdeling Ruimtelijk Beleid en AdviesTelefoon 0182-588671 gouda

5 september 2017

Contactpersoon J. Harmsen

Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen Burgemeester van Reenensingel Geachte fractie,Op 5 juli 2017 heeft u artikel 38 vragen gesteld inzake de bereikbaarheid van een bushalte op deBurgemeester van Reenensingel.

Op 27 juli heeft u een tussenbericht ontvangen dat debeantwoording iets is vertraagd.Onderstaand het antwoord op uw vraag:

Is het college bereid een doorsteek vanuit de Heesterbuurt naar de halte(s) op deBurgemeester van Reenensingel te realiseren en deze d.m.v. een brug toegankelijk te maken(als suggestie in het verlengde van de Sleedoornsingel)?

Antwoord:Het afgelopen jaar is ervaring opgedaan met de nieuwe dienstregeling van Arriva. Op alle Goudsestadslijnen zijn routes ‘gestrekt’ waarbij diverse haltes zijn komen te vervallen. Het strekken van deroutes had ten doel om meer reizigers een snellere rit naar station, ziekenhuis en binnenstad tebieden en daarnaast ruimte scheppen om de nieuwe wijk Westergouwe in het Goudse stadsnet op tenemen. Uit een recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat het aantal busreizigers op de stadsdienst met

18% is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Naast deze toename voorziet ook de buslijn naar Westergouwe in een behoefte.

Wat betreft de route van lijn 1 en 4 over de Wilde Wingerdlaan-Heesterlaan is eind 2016, vanwege de langere rijtijd en het lage aantal reizigers, besloten over de Burgemeester van Reenensingel te gaan rijden. Onderdeel van dit besluit was de voorgenomen aanleg van twee nieuwe haltes op de Burgemeester van Reenensingel. De halte Jacob van Necklaan met de streeklijnen 177, 186 en 187 vormde daarnaast een redelijk alternatief.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de compensatie voor de vervallen haltes op de Heesterlaan niet gerealiseerd zal worden vanwege:

1 . De aanleg van de haltes langs de Burgemeester van Reenensingel is moeilijk inpasbaar in de beschikbare openbare ruimte, blijkt zeer kostbaar en is uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk.

 2. De huidige alternatieve halte Jacob van Necklaan op de Willem Barentzlaan, waar reizigers gebruik kunnen maken van de streeklijnen 177, 186 en 187 (3 keer per uur van en naar Groene Hart Ziekenhuis en Station Gouda), wordt in de nabije toekomst minder aantrekkelijk door het opheffen van de lijnen 186 en 187 als gevolg van de frequentieverhoging van de van R-net Treinverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

Om bovengenoemde redenen heeft Arriva, na overleg met de gemeente, het voornemen om, met de stadslijnen 1 en 4, per 10 december 2017 weer over de Heesterlaan te gaan rijden met de 3 haltes Vuurdoornlaan, Sleedoornsingel en Burgemeester van Reenensingel. De voormalige halte Wilde Wingerdlaan zal definitief niet meer worden opgenomen in de dienstregeling van Arriva.

Over de definitieve uitvoering van de nieuwe dienstregeling zal nog nadere communicatie plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,                    de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst     dr. M. Schoenmaker