Jaarverslag 2021

1

Sociaal Jaarverslag 2021 van de Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda

Inleiding

Voor het schrijven van dit jaarverslag heb ik moeten graven in mijn geheugen. Luikjes gingen stuk voor stuk open gelukkig. Wat hebben we ondernomen, wat is van belang om te benoemen. Was 2020 het jaar waar de corona-pandemie uitbrak, in 2021 waarde het virus rond met steeds besmettelijker varianten. We konden ons laten vaccineren en laten boosteren. Eén bewoner heeft corona gehad, een gelukkige omstandigheid dat het bij een persoon is gebleven. Op 12 augustus overleed Elvira Wagelaar na een lange ziekteperiode in zorginstelling Prinsenhof.

Bestuurswisseling

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29-09-2021 is met instemming van de leden, de bestuurswisseling bekrachtigd. Aad Berkhout, Jielis Boet en Tineke Moonen legden hun bestuursfuncties neer. Marijke Smit, Wim Wagelaar en Corry Zwart traden aan. Wij wensen het nieuwe bestuur succes met het besturen van de vereniging.

Mozaïek Wonen ( M.W.)

De Bewonerscommissie heeft dit jaar vanwege Covid niet vergaderd.

Activiteiten
Door de gedragsregels van de overheid werden we beperkt in ons doen en laten gedurende een groot deel van het jaar. De gezamenlijke activiteiten zoals koffiedrinken werden stil gelegd. Op het moment dat er weer meer mocht, hebben wij van die mogelijkheid gebruik gemaakt door de activiteiten op het dakterras te organiseren. Het weer was ons steeds goed gezind!
In het oranjezonnetje hebben we met elkaar koningsdag gevierd met oranje tompouces
Jopie en Jielis verzorgden voor ons een Happy Hour, waarvan zij de reden tot op het laatste moment geheim hielden
Sjaan en Joop vierden hun 60-jarig huwelijk met hun familie en de bewoners
We hebben gebarbecued
In kleine groepjes werd gewandeld naar Park Clingendael met Japanse Tuin, Arboretum Trompenburg, Kasteel Seypesteyn met tuin in Nieuw Loosdrecht. Museum Gouda werd bezocht evenals Museum De Lakenhal en het Wevershuisje in Leiden. Drie sportieve dames fietsten naar Galerie Sille in Oudewater en kwamen ook weer fietsend terug naar de Olivier van Noort.

Beheer en saamhorigheid

Het terras met de bloemen en planten ziet er prachtig uit. Jur en Marja hebben het onderhoud van een aantal houten bakken ter hand genomen door deze te schuren en te lakken. De 3 houten boombakken zijn vervangen door bakken van polyester. Schuren en lakken is daardoor niet meer nodig. De gemeenschappelijke ruimte wordt gerund, de bibliotheek beheerd en de website wordt bijgehouden! En last but not least worden de taken van de penningmeester en het secretariaat als vanouds uitstekend beheerd.

 

Gouda, maart 2022

Marja Broer, secretaris

Opgericht 8 november 2005 - KvK nr.: 23485578

Secretariaat: Olivier van Noortlaan 11, 2803 ED Gouda 

IBANrekeningnummer NL05 INGB0004 818987

 t.n.v. Ver Woongroep Olivier van Noort, Gouda